Galeria fotografica
Tanca la fotografia
Marsal excavacions S.L.
Ajuntament de l ´Ametlla

Nova xarxa de clavagueram al carrer Alzina.Substitució del col-lector existent.Sub-base de formigó i capa d´asfalt amb calent.

 

Clavagueram

Col·locació tub D-600
Formació de pous
Formació de pous
Asfaltat amb calent de la rassa
Asfaltat anb calent de la rassa

Maquinaria
Marsal Excavacions S.L • Tel. 938 646 987 • C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans
Desenvolupat per Calidae