Galeria fotografica
Tanca la fotografia
Marsal excavacions S.L.
Abadessa Emma

Execució del projecte d´Urbanització del Pla Parcial Camí del Cementiri, actualment Abadessa Emma, propietat d´INVERCAT SA.

Aquesta obra es troba ubicada en un paratge inmillorable del poble de l´Ametlla del Vallés.Realitzat els treballs de:


-Moviment de terres, desmunts, compensacíons i perfilat de talusos.-Obra de pas PONT.-Excavació de rases i col·locació de clavaguerams.-Nivellació de caixa paviment i col·locació de voreres.-Serveis de llum, aigua, gas i telecomunicacions.-Paviments amb voreres i arranjaments de zones verdes.-Sub-bases i paviment asfàltic.-Senyalització i mobiliari urbà.

 

Foto claveguera gran

Clavagueram
Foto asfaltat general
Asfaltat general
Foto del rètol
Rètol d'obres
Colector ACA
Obra de pas
Obra de pas
Traballs de compactació
Proteccions
Senyals de perill
Compactacions
Compactació de sub-bases
Col·locació d´adoquins
Adoquinat
Abadessa Enma
Obra a vista d´ocell

Maquinaria
Marsal Excavacions S.L • Tel. 938 646 987 • C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans
Desenvolupat per Calidae