Estabilització d’un talús a Collbató

Ajuntament de Collbató

Sobre aquest Projecte

Estabilització d’un talús.

  • Formació de rocalla i drenatge .
  • Moviment de terres i urbanització al tram de carrer.
  • Acondicionament del sòl i hidrosembra.