Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Nova xarxa de clavegueram al carrer Alzina.

Sobre aquest Projecte

  • Demolició de paviment existent.
  • Excavació de cates en busca de l’antiga xarxa de clavegueram.
  • Demolició de l’antiga xarxa de clavegueram.
  • Col·locació de la nova canalització de PVC i pous de formigó prefabricat.
  • Reblert de les rases.
  • Pavimentació amb asfalt en calent.

Contacta'ns

Marsal Excavacions SL

C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans

938 646 987

info@marsalexcavacions.com