Murs Prefabricats Sant Fost

Sobre aquest Projecte

 • Moviment de terres i preparació de la base per a la col·locació del mur.
 • Col·locació del mur de formigó prefabricat per a contenció de terres.
 • Reblert amb graves i terres seleccionades fins a la cota desitjada
 • Contacta'ns

  Marsal Excavacions SL

  C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans

  938 646 987

  info@marsalexcavacions.com