Roca Gran de Villar

Es tracta d’uns treballs d’Urbanització damunt d’un terreny rocós.

Sobre aquest Projecte

Execució del projecte d’Urbanització del Pla Parcial Camí del Cementiri, actualment Abadessa Emma, propietat d’INVERCAT SA.

Aquesta obra es troba ubicada en un paratge inmillorable del poble de l’Ametlla del Vallés.

Realitzat els treballs de:

  • Moviment de terres, desmunts, compensacíons i perfilat de talusos.
  • Obra de pas PONT.
  • Excavació de rases i col·locació de clavaguerams.
  • Nivellació de caixa paviment i col·locació de voreres.
  • Serveis de llum, aigua, gas i telecomunicacions.
  • Paviments amb voreres i arranjaments de zones verdes.
  • Sub-bases i paviment asfàltic.
  • Senyalització i mobiliari urbà.

Contacta'ns

Marsal Excavacions SL

C/Sant Oleguer, 5 • 08184 Palau-Solità i Plegamans

938 646 987

info@marsalexcavacions.com