Desballestament d’un Vaixell

Desballestament d’un Vaixell

Desballestament d’un Vaixell Port de Badalona Sobre aquest Projecte Col·locació d’unes barreres flotants per evitar la dispersió d’olis o hidrocarburs, en cas que hi hagués alguna fuita a l’aigua. Extracció del vaixell de l’aigua amb...
Demolicions de naus industrials a Granollers

Demolicions de naus industrials a Granollers

Demolicions de naus industrials a Granollers Sobre aquest Projecte Procés de desamiantat segons RD-396/2006. Demolicions i reducció de volum. Selecció i recuperació de materials. Preparació de sub-bases. Demolicions de naus Demolicions de naus Demolicions de naus...
Enderrocs manuals i mecànics de varies edificacions

Enderrocs manuals i mecànics de varies edificacions

Enderrocs manuals i mecànics de varies edificacions Seleccionat dels materials per tal de poder-los reciclar o traslladar a l’abocador pertinent Sobre aquest Projecte Enderrocs manuals i mecànics. Enderroc de varis habitatges a Sant Feliu de Codines. Enderroc...