Paviments per a gran tonatge Port de Barcelona

Paviments per a gran tonatge Port de Barcelona

Paviments per a gran tonatge Port de Barcelona Sobre aquest Projecte Formació de nous paviments per a gran tonatge. Reparació i manteniment dels paviments existents, sanejant i formant de nou la capa de sub-base. Asfaltat entrada Barcelona Depot Asfaltat entrada...
Paviments de formigó imprès

Paviments de formigó imprès

Paviments de formigó imprès Sobre aquest Projecte Instal·lació de la xarxa de recollida i canalització d’aigues pluvials. Formació de caixa. Realització de sub-base. Pavimentació de formigó imprès. Xarxa pluvial Preparació per rebre el paviment Paviment de...
Arranjaments Forestals

Arranjaments Forestals

Arranjaments Forestals Sobre aquest Projecte Treballs d’arranjament de camins forestals. Pla de Protecció contra Incendis. Neteja de torrens i lleres de rius. Transport de cereals i adobs per l’agricultura. Camins Forestals Camins Forestals Neteja de...
Manteniment de vials Diputació Barcelona

Manteniment de vials Diputació Barcelona

Manteniment de vials Diputació Barcelona Sobre aquest Projecte Treballs de llevar neu de les carreteres. Treballs d’eixemplament de revolts a la carretera C-1415 A Treballs d’estabiltzació de taluts a la carretera BV.1275 Millora de l’encreuament de...
Ajuntament de Sentmenat

Ajuntament de Sentmenat

Ajuntament de Sentmenat Projecte d’asfaltat per a l’Ajuntament de Sentmenat. Sobre aquest Projecte Ajuntament de Sentmenat: Asfaltat dels carrers de Can Canyameres. Asfaltat del polígon industrial de Can Clapés. Asfaltat del carrer Poca Ferina. Formació de...