Murs Prefabricats Sant Fost

Murs Prefabricats Sant Fost

Murs Prefabricats Sant Fost Sobre aquest Projecte Moviment de terres i preparació de la base per a la col·locació del mur. Col·locació del mur de formigó prefabricat per a contenció de terres. Reblert amb graves i terres seleccionades fins a la cota desitjada...
Nova nau industrial polígon URVASA

Nova nau industrial polígon URVASA

Nova nau industrial polígon URVASA Sobre aquest Projecte Moviment de terres. Excavació de fonamentació. Formació de sub-bases. Pavimentació. Tornar Contacta'ns Nom Correu electrònic Message Enviar missatge SeguirSeguir Marsal Excavacions SL  C/Sant Oleguer, 5...
Naus Parellada

Naus Parellada

Naus Parellada Sobre aquest Projecte Treballs de construcció d’unes naus per ús comercial. Moviment de terres Fonamentació Sub-bases Acabats. Retallat de fonamentació Excavació amb precisió Excavació de pous Tornar Contacta'ns Nom Correu electrònic Message...
Grugesa Les Franqueses

Grugesa Les Franqueses

Grugesa Les Franqueses Construcció de 27 naus industrials. Sobre aquest Projecte Construcció de 27 naus industrials. Moviment de terres Realització de fonamentació Formació de Sub-bases...
Grugresa Polígon Industrial Urvasa

Grugresa Polígon Industrial Urvasa

Grugresa Polígon Industrial Urvasa Santa Perpètua Demolició de la fonamentació d’antigues naus industrials Sobre aquest Projecte Demolició de la fonamentació de les antigues naus existents. Reciclatge i processat del formigó extret de la fonamentació per a la...